App

De LevelStick App kan in de App Store en in de Play Store gratis worden gedownload.

Met de App kunt u:

de meetwaarden real-time bekijken
het log-interval instellen
een naam, projectnaam en lokatie in de LevelStick zetten
data uitlezen en bekijken
opgeslagen files versturen

Lees meer over de gegevens die uit de LevelStick komen.

Screenshot_20170904-120934

Screenshot_20170904-121133

Screenshot_20170904-121138

Screenshot_20170904-121245

Screenshot_20170904-121310 copy