Data

De LevelStick meet en registreert de waterdruk en de temperatuur in de sensor.

De volgende gegevens kunnen in de LevelStick worden ingevoerd:

  • ‘Registration interval’ – U kunt hier een getal invoeren in hele seconden van 1 … 86400 (1 seconde … 1 dag)
  • ‘Device Alias’ – een willekeurige tekst van maximaal 10 karakters lang
  • ‘Project’ – een willekeurige tekst van maximaal 20 karakters lang
  • ‘Location’ – een willekeurige tekst van maximaal 20 karakters lang

De meetgegevens van de LevelStick kunnen in de volgende formaten worden opgeslagen en geëxporteerd:

  • CSV
  • FEWS PI XML
  • JSON

Afhankelijk van het type export komen de vast ingevoerde gegevens ook terug in de data-file of file naam. Zie hiervoor de handleiding.

Als de LevelStick wordt uitgelezen, worden de gegevens in een file op de smartphone opgeslagen.

Meteen na het uitlezen kunnen de files worden bekeken en gedeeld met één van de opties de de betreffende smartphone biedt (de meest gangbare methode is verzenden via e-mail).

Opgeslagen files kunnen ook achteraf (eventueel meerdere tegelijkertijd) worden gedeeld vanaf de smartphone.

De data van de LevelStick is geschikt voor verdere verwerking met bestaande systemen.

Als uw LevelStick is uitgerust met LoRa data-communicatie heeft u de volgende opties:

  • u ontvangt rechtstreeks de data van de LoRa service provider en verwerkt alle data vanaf dat punt zelf (dit kan dus ook uw Private LoRa omgeving zijn)
  • wij zetten voor u een Private LoRa omgeving op waarna u deze zelf verder beheert

Lees meer over LoRa.