Wat is het?

LevelStick is een logger, bedoeld voor het meten en registreren van grondwaterstanden en waterspanningen.

De LevelStick wordt ingesteld en uitgelezen met een smartphone app.

De communicatie met de LevelStick is draadloos (Bluetooth).

Tijdens installatie en onderhoud kan de app real-time metingen laten zien in een grafiek.

Als de LevelStick na een periode meten en registreren wordt uitgelezen, wordt de data op de smartphone opgeslagen en kan de file gedeeld worden (b.v. via e-mail).

De data is in verschillende veel gebruikte formaten beschikbaar en kan veelal met bestaande programmatuur worden verwerkt.

Optioneel kan de LevelStick met een LoRa module worden uitgerust. De metingen worden dan niet alleen in de LevelStick opgeslagen maar ook via LoRa verstuurd. Op die manier kan op afstand actuele data worden verkregen, terwijl lokaal in ieder geval een complete meetreeks wordt opgebouwd.

Lees meer over de uitvoering van de LevelStick.