Werking

De LevelStick meet en registreert waterdruk. Uit de gemeten waterdruk wordt de waterkolom boven de sensor berekend. De inhangdiepte is bekend. Uit de inhangdiepte en de gemeten waterkolom kan de waterstand worden berekend. De gegevens worden in de logger opgeslagen en kunnen op gezette tijden worden uitgelezen. Hiervoor maakt u gebruik van een smartphone met App. Lees meer over de App.